Plan pracy doradcy metodycznego w roku szkolnym 2007/2008Sprawozdanie z pracy doradcy metodycznego w roku szkolnym 2007/2008