Zapraszam na sp​otkania

ROK SZKOLNY 2011/2012maj 2012
SZKOŁA PODSTAWOWA
*X Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap wojewódzki dla uczniów klas piątych szkół podstawowych
18.05.2012, godz. 13.00
w podanych szkołachhttps://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012/aktualnosci-2011-2012/wojewodzkiekomisjekonkursowedlauczniowklaspiatychszkolpodstawowych
*Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”. Poprawa prac konkursowych
18 i 21.05.2012, godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
*Od podstawy programowej do scenariusza zajęć edukacyjnych z języka polskiego – konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych
15.05.2012, godz.14.30 - Rzeszów – PCEN, ul. Niedzielskiego 2
29.05.2012, godz.14.00 - Przemyśl - Oddział PCEN, ul. Kraszewskiego 7a
http://www.pcen.pl/aktualnosci/5657-konferencje-przedmiotowo-metodyczne-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych.html

GIMNAZJUM
*X Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap wojewódzki dla uczniów klas drugich gimnazjów
11.05.2012, godz. 13.00
w podanych szkołach https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012/aktualnosci-2011-2012/wojewodzkiekomisjekonkursowedlauczniowklasdrugichgimnazjow
*Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” i poprawa prac konkursowych
11 i 14.05.2012, godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
kwiecień 2012


SZKOŁA PODSTAWOWA
- X Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap powiatowy dla uczniów klas piątych szkół podstawowych
23.04.2012, godz. 13.00
w podanych szkołach https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012/aktualnosci-2011-2012/powiatowekomisjekonkursowedlauczniowklaspiatychszkolpodstawowych
- Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
23.04.2012, godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
- Poprawa prac konkursowych etapu powiatowego dla uczniów klas piątych szkół podstawowych X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
od 24.04.2012, o czasie i w miejscach wyznaczonych przez przewodniczących Powiatowych Komisji Konkursowych
GIMNAZJUM
- X Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap powiatowy dla uczniów klas drugich gimnazjów
3.04.2012, godz. 13.00
w podanych szkołach https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012/aktualnosci-2011-2012/powiatowekomisjekonkursowedlauczniowklasdrugichgimnazjow
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
3.04.2012, godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-201
- Poprawa prac konkursowych etapu powiatowego dla uczniów klas drugich gimnazjów X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” od 11.04.2012, o czasie i w miejscach wyznaczonych przez przewodniczących Powiatowych Komisji Konkursowych


marzec 2012
SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM
  • Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
6.03.2012, godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
  • Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
20.03.2012, godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
  • Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
27.03.2012, godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
  • Konsultacja zespołowa w połączeniu z lekcją otwartą – indywidualizacja nauczania z dostosowaniem wymagań
28.03.2012, godz. 13.30
SP nr 1 w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
  • Ocenianie holistyczne w praktyce – poprawa przykładowych prac uczniów.
26.03.2012, godz. 15.30
SP nr 1 w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów


luty 2012
SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM
  • Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
14.02.2012, godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
  • Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
21.02.2012, godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21, 37-600 Lubaczów
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
  • Etap szkolny X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” - w szkołach uczestniczących w projekcie
28.02.2012, godz. 9.00
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2011-2012
DYŻUR ZWIĄZANY Z KONKURSEM 28.02.2012 OD GODZ. 12.00 - 15.00


styczeń 2012
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
10.01.2012
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
17.01.2012
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
10.01.2012
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
17.01.2012
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Ocenianie – podejście holistyczne, zarys koncepcji.
szkolenie rady pedagogicznej
25.01.2012
godz. 13.30
ZS w Łukawcu,
37 – 626 Łukawiec 24
1
nauczyciele gimnazjum
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Ocenianie – podejście holistyczne.
Konsultacja zespołowa z elementami warsztatowymi
12.01.2012
godz. 15.20
LO w Lubaczowie,
ul. Kościuszki
37-600 Lubaczów
3
nauczyciele humaniści szkół ponadpodstawowychgrudzień 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Uwagi
Ocenianie – podejście holistyczne.
konsultacja zespołowa
5.12.2011
godz. 15.20
SP nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5,

37-600 Lubaczów
3
nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych
(dla zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych -

spotkanie w styczniu)
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
13.12.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu


GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Uwagi
Ocenianie – podejście holistyczne.
konsultacja zespołowa
5.12.2011
godz. 15.20
SP nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5,

37-600 Lubaczów
3
nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych
(dla zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych -

spotkanie w styczniu)
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
13.12.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu


listopad 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Projekt w szkole podstawowej

- prezentacja z okazji Święta Niepodległości
10.11.2011
godz. 9.00-14.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
zainteresowani nauczyciele
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
15.11.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Jak poprawiać wypowiedzi pisemne uczniów; klasyfikacja błędów.
22.11.2011
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i języka polskiego
z niewielkim stażem pracy
GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Projekt w szkole podstawowej

- prezentacja z okazji Święta Niepodległości
10.11.2011
godz. 9.00-14.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
zainteresowani nauczyciele
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
15.11.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Jak poprawiać wypowiedzi pisemne uczniów; klasyfikacja błędów.
22.11.2011
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i języka polskiego z niewielkim stażem pracy

październik 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
18.10.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
25.10.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Kształtowanie myślenia krytycznego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, ocenianie kształtujące – lekcja otwarta.
26.10.2011
godz. 8.50-10.25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
zainteresowani
nauczycieleGIMNAZJUM

Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
18.10.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Spotkanie zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

„Wiem, o czym czytam”

– zespół specjalistyczny
25.10.2011
godz. 15.00
siedziba SEdR, ul. Rynek 25/21,

37-600 Lubaczów

https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołuwrzesień 2011 - SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba
godzin
Adresat
Uwagi
Ankieta doradcy -jej wyniki umożliwią dostosowanie
do potrzeb nauczycieli tematyki spotkań doradczych.
od 1.09. 2011r.
http://webankieta.pl/ankiety/woc3afetsq32
-
nauczyciele
szkół podstawowych i gimnazjów
Każdy respondent może wielokrotnie odpowiadać na pytania z ankiety. Jeżeli przerwie wykonywanie ankiety przed jej ukończeniem, przy następnym wejściu rozpocznie ponownie
od początku ankiety.
Z jednego komputera może odpowiadać wielu użytkowników.
Wokół standardów edukacyjnych:
- formułowanie wymagań edukacyjnych a rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- planowanie i organizowanie pracy z uczniami
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- X Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”,
- sprawy różne.
7.09.2011 r.
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. M. Konopnickiej 5
37-600 Lubaczów
3
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
i gimnazjów

Spotkanie rozpoczynające pracę zespołu ds. X Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
14.09.2011 r.
godz. 15.15
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. M. Konopnickiej 5
37-600 Lubaczów
3
nauczyciele, którzy mają zamiar uczestniczyć
w pracach zespołuROK SZKOLNY 2010/2011czerwiec 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
„Budowanie szkolnych systemów pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - praktyka”
9.06.2011
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
(proszę o rejestrację:
http://webankieta.pl/ankieta/w1hq1924b3hq )
3
liderami szkolnych zespołów problemowych i zadaniowych
Uroczyste podsumowanie IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
14.06.2011 r.
godz. 11.30
MDK w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
2,5 godz.
laureaci klas piątych szkół podstawowych i ich nauczyciele

GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina

rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
„Budowanie szkolnych systemów pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - praktyka”
9.06.2011
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
(proszę o rejestrację:
http://webankieta.pl/ankieta/w1hq1924b3hq )
3
liderami szkolnych zespołów problemowych i zadaniowych
Uroczyste podsumowanie IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
14.06.2011 r.
godz. 11.30
MDK w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
2,5 godz.
laureaci klas drugich gimnazjów i ich nauczycielemaj 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap wojewódzki
17.05.2011 r.
godz. 11.00
szczegóły na stronie konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji do pobrania
(bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas piątych szkół podstawowych, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
17.05.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
3
członkowie zespołu
Poprawa testów konkursowych
18.05 – 19.05.2011 r.
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
8
nauczyciele poloniści
GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap wojewódzki
10.05.2011 r.
godz. 11.00
szczegóły na stronie konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji do pobrania
(bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas drugich gimnazjów, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
10.05.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
3
członkowie zespołu
Poprawa testów konkursowych
11.05 –12.05.2011 r.
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
8
nauczyciele poloniści

kwiecień 2011

SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Ocenianie kształtujące – szkolenie rady pedagogicznej
7.04.2011
godz. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele
SP nr 1
w Lubaczowie
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap powiatowy
11.04.2011 r.
godz. 13.00
szczegóły na stronie konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji
(bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas piątych szkół podstawowych, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
11.04.2011
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
3
członkowie zespołu
Poprawa testów konkursowych
12.04 – 14.04.2011
Godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
12
nauczyciele poloniści
GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap powiatowy
4.04.2011
godz. 13.00
szczegóły na stronie konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji
(bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas drugich gimnazjów, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
4.04.2011
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
3
członkowie zespołu
Poprawa testów konkursowych
5.04 –6.04, 8.04.2011
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
12
nauczyciele poloniści

marzec 2011

SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap szkolny
1.03.2011 r.
Godz. 9.00
w zgłoszonych szkołach
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji (bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas piątych szkół podstawowych, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
1.03.2011 r.
16.03.2011 r.
23.03.2011 r.
30.03.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Innowacja w szkole sposobem na rozwój nauczyciela i ucznia. Karta wdrożenia innowacji (KO w Rzeszowie)
- konsultacja zespołowa
15.03.2011 r.
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej
GIMNAZJUM
Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
IX Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – etap szkolny
1.03.2011 r.
Godz. 9.00
w zgłoszonych szkołach strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
testy konkursowe z poprzednich edycji (bez konieczności rejestrowania się)
http://www.schooland.xpe.pl
90 minut
uczniowie klas drugich gimnazjów, nauczyciele poloniści
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
1.03.2011 r.
16.03.2011 r.
23.03.2011 r.
30.03.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Innowacja w szkole sposobem na rozwój nauczyciela i ucznia. Karta wdrożenia innowacji (KO w Rzeszowie)
- konsultacja zespołowa
15.03.2011 r.
godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

luty 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
9.02.2011 r.
godz. 15.15
i
16.02.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Przykład fazy stosowania procesu indywidualizacji kształcenia
- lekcja otwarta z języka polskiego
28.02.2011 r.
godz. 14.30
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

GIMNAZJUM

Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
9.02.2011 r.
godz. 15.15
i
16.02.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
37-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Jak wprowadzać pojęcia
na lekcjach języka polskiego
w gimnazjum (z cyklu „Nowa podstawa programowa - praktyczne rozwiązania”) —konsultacja zespołowa
z elementami warsztatowymi
22.02.2011 r.
godz. 15.15
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
3
nauczyciele języka polskiego w gimnazjum

styczeń 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
Przedmiot/specjalność
Doradca metodyczny
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
język polski
Aleksandra Bek
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
5.01.2011 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
39-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu


grudzień 2010

SZKOŁA PODSTAWOWA
Lp.
Przedmiot/specjalność
Doradca metodyczny
Temat i rodzaj formy
Data i godzina
rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Uwagi
1.
język polski
Aleksandra Bek
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
8.12.2010 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
39-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu

2.
język polski
Aleksandra Bek
Diagnoza i przykłady pomocy dzieciom z wadami wymowy w szkole podstawowej, czyli co może zrobić nauczyciel, aby zapobiec niepowodzeniom szkolnym ucznia.
Program spotkania:
1. Jak rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju mowy u ucznia.
2. Przyczyny wad wymowy i sposoby zapobiegania im - wskazówki dla rodziców i nauczycieli.
3. Przykłady ćwiczeń usprawniających mowę, które nauczyciel może wykonać na lekcji.
9.12.2010 r.
godz. 14.30
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
2
zainteresowani nauczyciele
Prowadzenie
Anna Cencora – nauczyciel języka polskiego i logopeda
GIMNAZJUM
Lp.
Przedmiot/specjalność
Doradca metodyczny
Temat i rodzaj formy
Data i godzina rozpoczęcia formy
Miejsce realizacji
Planowana liczba godzin
Adresat
Uwagi
1.
język polski
Aleksandra Bek
Spotkanie zespołu ds. IX Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
– zespół specjalistyczny
8.12.2010 r.
godz. 15.15
siedziba SEdR, ul. M. Konopnickiej 9,
39-600 Lubaczów
strona konkursu: https://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/2010-2011
3
członkowie zespołu
Zmiana terminu konferencji metodycznej w Lubaczowie

Konferencja metodyczna:"Projekt edukacyjny w klasie - planowanie i realizacja: działania nauczyciela, działania ucznia. - warsztaty”
odbędzie się 25 października 2010 r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 5.

listopad 2010

październik 2010

wrzesień 2010Zakończenie roku szkolnego 2009/2010
Informacja o dyżurach konsultacyjnych i godzinach pracy w szkole strzalki32.gif
z początkiem marca (po feriach) informacja zostanie zaktualizowana

czerwiec 2010maj 2010kwiecień 2010marzec 2010


luty 2010styczeń 2010grudzień 2009listopad 2009październik 2009wrzesień 2009

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego - ankieta zamknięta

Moja webankieta