Poinformuj mnie, jeśli korzystasz z umieszczonych tu materiałów :)
Próba prezentacji w Prezi o czytaniu - bardziej dla uczniówO ocenianiu holistycznymProjekt w gimnazjum

Propozycja (materiał do warsztatów) karty oceny projektu, skonstruowana według wskazanych w podstawie programowej umiejętności, które powinien opanować uczeń w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym.


Testy dla uczniów szkoły podstawowej:

Arkusz w Excelu do obliczania średnich łatwości zadań i umiejętności do testu Operonu Afryka (należy wpisać liczbę uczniów, biorących udział w teście - nie zostawiamy pustych miejsc w przypadku nieobecności uczniów). Opracowanie: Michał Bek

Test o Makarym (do klasy szóstej)
Test o jesieni (do klasy piątej), kryteria oceny testu, arkusz kalkulacyjny
Test o smoku (do klasy czwartej lub piątej), kryteria oceny testu, arkusz kalkulacyjny

Jak analizować postępy uczniów? Materiał pochodzi sprzed 2006 roku, ale nadal jest aktualny.

Przykłady testów Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam", opracowywanych przez zespoły nauczycieli w latach 2003-2009, znajdują się na **Platformie Schooland**Scenariusze:
Opracowania:

  • O podstawie programowej - spostrzeżenia

  • Konteksty dla podstawy programowej

  • Podstawa programowa - schematy
    Darmowy program do przeglądania map Mind Mappera Mind Mapper Viver

Struktura podstawy programowej
Struktura każdego wymagania
****Cele kształcenia****
**Efekty kształcenia**
**Zalecane warunki kształcenia**

  • Jak rozdzielić Treści nauczania - wymagania szczegółowe z języka polskiego dla gimnazjum na trzy lata?
Podstawą naszego planowania jest podstawa programowa zapisana w języku wymagań (zobacz wyżej przykłady struktury każdego wymagania).
sign_right.gif

A może ćwiczenie?
Bardzo przydatny do planowania pracy nauczyciela może być kalendarz google, który udostępniony uczniom stanie się być może podstawą planowania ich własnej pracy. Nieco inne możliwości stwarza wciąż jeszcze darmowy internetowy dziennik.
Ciekawy przykład darmowego portalu, na którym można uporządkować naszą pracę znajduje się tu


Mierzenie jakości pracy szkoły - fikcyjny przykład , przydatne narzędzia.
Program promocji szkoły (29-09-2004)
.